Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Christelijk instituut voor meisjes

Naam Christelijk instituut voor meisjes
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 19 juni 1902
Koninklijk Besluit nr. 32
Oprichtingsdatum 14 mei 1902
Doelstelling

De voortzetting en instandhouding eener bijzondere school, voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs voor meisjes uit den beschaafden stand, gevestigd te Rotterdam.

Staatscourant

06/07-07-1902