Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Waarborgvereeniging "Veredeling door Kunst"

Naam Waarborgvereeniging "Veredeling door Kunst"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 7 juli 1902
Koninklijk Besluit nr. 68
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Om naar eene verbetering der maatschappelijke toestanden te streven, door de beeldende kunsten: tooneel, opera en operette, waarvan door goede keuze der werken, artistieke uitvoering en monteering daarvan, eene onmiskenbare kracht uitgaan kan, dienstbaar te helpen maken tot geestelijke en zedelijke ontwikkeling en veredeling van den mensch.

Staatscourant

01-08-1902