Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Dordrecht van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium"(Vaderlijk Erfdeel)

Naam Afdeeling Dordrecht van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium"(Vaderlijk Erfdeel)
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 7 juli 1902
Koninklijk Besluit nr. 68
Oprichtingsdatum 19 oktober 1901
Doelstelling

De belangen der werklieden, naar den eisch van Gods Woord, onder Zijn onmisbaren zegen, door alle geoorloofde middelen te bevorderen.

Staatscourant

25-07-1902