Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Federatieve bond van vereenigingen voor kinderkleeding en kindervoeding te Amsterdam

Naam Federatieve bond van vereenigingen voor kinderkleeding en kindervoeding te Amsterdam
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 30 juni 1902
Koninklijk Besluit nr. 31
Oprichtingsdatum 23 oktober 1901
Doelstelling

a. Het verschaffen van kleedingstukken en voedsel aan de aangesloten vereenigingen, wier doel thans is het verschaffen van kleedingstukken, van voeding en van kleeding, en voeding aan on- en minvermogende kinderen in Amsterdam, die den leeftijd van 5 jaar reeds bereikt, doch dien van 13 jaar nog niet overschreden hebben, ter bevordering van trouw schoolbezoek;

b. het streven tot uitbreiding van den Federatieven bond door toetreding te bewerken van vereenigingen, in letter a bedoeld, dewelke bij de constitutie van den bond nog niet aangeloten waren.

Staatscourant

18-07-1902