Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeene Amsterdamsche Voerliedenvereeniging "Door Eendracht Verbetering"

Naam Algemeene Amsterdamsche Voerliedenvereeniging "Door Eendracht Verbetering"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 30 juni 1902
Koninklijk Besluit nr. 31
Oprichtingsdatum 20 januari 1900
Doelstelling

Te komen tot eene krachtige organisatie der Amsterdamsche voerlieden, hen te ontwikkelen en de verbetering hunner maatschappelijke positie te bevorderen.

Staatscourant

19-07-1902