Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond "Vooruitgang door beschaving", afdeeling Dordrecht

Naam Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond "Vooruitgang door beschaving", afdeeling Dordrecht
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 10 januari 1875
Koninklijk Besluit nr. 15
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Alles aangrijpen, wat tot heil van den werkman bevorderlijk kan zijn, als ook eendracht en verbroedering aan te kweeken en te bevorderen.

Staatscourant

23-06-1875, 18-09-1881, 18-02-1885

Goossens van Eyndhove nr. 1076