Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het Rotterdamsche Schoolfonds

Naam Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het Rotterdamsche Schoolfonds
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 4 juli 1874
Koninklijk Besluit nr. 50
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Om aan kinderen van bijzonderen aanleg te Rotterdam woonachtig, wier ouders of verzorgers niet in staat zijn hun meer dan gewoon lager onderwijs, middelbaar- of gymnasiaal onderwijs te laten geven, de middelen daartoe te verschaffen.

Staatscourant

09-08-1874

Goossens van Eyndhove nr. 2586