Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Wieringen van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis"

Naam Afdeeling Wieringen van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis"
Plaats Wieringen
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 28 mei 1900
Koninklijk Besluit nr. 60
Oprichtingsdatum 01 januari 1900
Doelstelling

Samenwerking tot het afweren en beteugelen van besmettelijke ziekten; tot het verleenen van hulp bij epidemieën en gewone ziektegevallen, en tot het helpen bevorderen der algemeene gezondheidszorg.

Staatscourant

17/18-06-1900, 08/09-11-1903