Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Bond van distillateurs in Nederland

Naam Bond van distillateurs in Nederland
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 21 juni 1900
Koninklijk Besluit nr. 76
Oprichtingsdatum 18 januari 1900
Doelstelling

Om door onderlinge samenwerking de gemeenschappelijke belangen der distillateurs in Nederland te behartigen.

Staatscourant

10-07-1900