Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsche Studenten-roeibond

Naam Nederlandsche Studenten-roeibond
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 27 juni 1900
Koninklijk Besluit nr. 42
Oprichtingsdatum 25 februari 1893
Doelstelling

1. De roeisport in het algemeen en speciaal onder de studenten te bevorderen;

2. de aaneensluiting der studenten-roeivereenigingen te bevorderen;

3. de belangen dier vereenigingen te behartigen.

Staatscourant

13-07-1900