Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van werklieden voor den graanhandel "Door eendracht verbonden"

Naam Vereeniging van werklieden voor den graanhandel "Door eendracht verbonden"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 14 juli 1900
Koninklijk Besluit nr. 55
Oprichtingsdatum 01 mei 1900
Doelstelling

Eendracht en verbroedering onder de leden aan te kweeken en te onderhouden en zoowel hunne stoffelijke welvaart als hun zedelijk welzijn te bevorderen.

Staatscourant

29/30-07-1900