Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Barnabas" tot steun van nagelaten betrekkingen van Christelijke Onderwijzers in Nederland

Naam Vereeniging "Barnabas" tot steun van nagelaten betrekkingen van Christelijke Onderwijzers in Nederland
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 31 mei 1873
Koninklijk Besluit nr. 28
Oprichtingsdatum
Doelstelling

1. om weduwen, weezen of andere nagelaten betrekkingen van Christelijke onderwijzers in Nederland binnen zekeren tijd na hun overlijden eene uitkeering in eens te verstrekken; 2. om aan de bedoelde Weduwen en Weezen bovendien eene jaarlijksche toelage te verleenen; 3. om over deze weduwen en weezen een Christelijk Patronaat uit te oefenen.

Staatscourant

01-08-1873, 04-11-1884, 13-03-1887, 07-01-1902

Goossens van Eyndhove nr. 202