Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Eendragt"

Naam Vereeniging "Eendragt"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 1 april 1871
Koninklijk Besluit nr. 8
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De belangen der schuitenvoerderij in verband met die van handel en scheepvaart, door onderlinge zamenwerking en gepaste maatregelen te bevorderen.

Staatscourant

03-05-1871

Goossens van Eyndhove nr. 163