Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot instandhouding der Industrieschool voor vrouwelijke jeugd, opgerigt door de beide Amsterdamsche Departementen der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, in den jare 1865

Naam Vereeniging tot instandhouding der Industrieschool voor vrouwelijke jeugd, opgerigt door de beide Amsterdamsche Departementen der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, in den jare 1865
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 10 oktober 1873
Koninklijk Besluit nr. 11
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De opleiding van jonge meisjes tot de kennis en uitoefening van verschillende vakken van nijverheid, waardoor zij in staat gesteld worden in eigen levensonderhoud te voorzien.

Staatscourant

11-02-1874, 12-02-1902

Goossens van Eyndhove nr. 212