Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsche orthopaedische vereeniging. Vereeniging van artsen ter beoefening van orthopaedie, mechanotherapie, geneeskundige gymnastiek en massage

Naam Nederlandsche orthopaedische vereeniging. Vereeniging van artsen ter beoefening van orthopaedie, mechanotherapie, geneeskundige gymnastiek en massage
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 22 maart 1899
Koninklijk Besluit nr. 8
Oprichtingsdatum 01 mei 1898
Doelstelling

1. Het bevorderen der studie der orthopaedie;

2. aansluiting te brengen onder de medici, die zich met orthopaedie, geneeskundige gymnastiek, mechanotherapie en massage bezig houden of zich voor deze onderdeelen der geneeskunst interesseeren;

3. te trachten te komen tot den toestand dat de orthopaedische praktijk met inbegrip van mechanotherapie, geneeskundige gymnastiek en massage door artsen of onder hun nauwkeurig en geregeld toezicht worde uitgeoefend.

Staatscourant

08-04-1899