Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging ter behartiging der belangen van houders van vier percent eerste hypotheek obligatiƫn der Leavenworth Bridge Company

Naam Nederlandsche Vereeniging ter behartiging der belangen van houders van vier percent eerste hypotheek obligatiƫn der Leavenworth Bridge Company
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 24 februari 1899
Koninklijk Besluit nr. 12
Oprichtingsdatum 01 februari 1899
Doelstelling

De belangen waar te nemen van de houders van 4 pct. eerste hypotheek obligatiën der Leavenworth Bridge Company en van de houders der waarden, welke ten gevolge van eene eventueele reorganisatie dezer maatschappij zullen worden of zijn uitgegeven, die de behartiging hunner rechten aan de vereeniging op de door haar vast te stellen voorwaarden zullen hebben opgedragen.

Staatscourant

15-03-1899