Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Kolenwerkersvereeniging "Helpt Elkander"

Naam Kolenwerkersvereeniging "Helpt Elkander"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 27 februari 1899
Koninklijk Besluit nr. 23
Oprichtingsdatum 27 november 1897
Doelstelling

Eendracht onder de leden aan te kweeken en te onderhouden en door gepaste en wettige middelen, zoowel hunne stoffelijke welvaart als hun zedelijk welzijn te bevorderen.

Staatscourant

18-03-1899