Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van onder-officieren en minderen der Zeemacht, genaamd "Het Marinefonds"

Naam Vereeniging van onder-officieren en minderen der Zeemacht, genaamd "Het Marinefonds"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 2 mei 1889
Koninklijk Besluit nr. 30
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Aan de leden onderstand te verleenen voor zooverre zij den dienst zonder of met een klein pensioen, wegens lichaamsgebreken hebben moeten verlaten en daarbij hulpbehoevend zijn en aan de hulpbehoevende weduwen en weezen door deelhebbers achtergelaten, verder hulp te verschaffen en op ander gebied de belangen der leden te behartigen.

Staatscourant

04/05-08-1889, 28-08-1891, 19-08-1893, 30-08-1895, 24-01-1901

Goossens van Eyndhove nr. 564