Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Rotterdamsche Stadsreinigersvereeniging

Naam Rotterdamsche Stadsreinigersvereeniging
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 22 maart 1899
Koninklijk Besluit nr. 11
Oprichtingsdatum 08 januari 1897
Doelstelling

Den toestand der vakgenooten op stoffelijk, maatschappelijk en zedelijk gebied te verbeteren.

Staatscourant

09/10-04-1899