Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

"Afdeeling Meppel" van den Christelijken Werkmansbond van leden der Nederduitsche Hervormde Kerk te Rotterdam

Naam "Afdeeling Meppel" van den Christelijken Werkmansbond van leden der Nederduitsche Hervormde Kerk te Rotterdam
Plaats Meppel
Provincie Drenthe
Datum van erkenning 29 maart 1899
Koninklijk Besluit nr. 7
Oprichtingsdatum 13 oktober 1897
Doelstelling

Bij de leden zooveel mogelijk de liefde tot het Evangelie en de Nederlandsche Hervormde Kerk aan te kweeken, hunne stoffelijke belangen te bevorderen, en indien het noodzakelijk en mogelijk is aan de afdeeling een zieken-, weduwen- en pensioen- en dergelijke fondsen te verbinden.

Staatscourant

11-04-1899