Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Nut en Genoegen"

Naam Vereeniging "Nut en Genoegen"
Plaats Aalsmeer
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 11 februari 1890
Koninklijk Besluit nr. 30
Oprichtingsdatum
Doelstelling

a. nuttige ontspanning; b. stichting eener Volksbibliotheek; c. oprichting eener Spaarbank.

Staatscourant

19-04-1890

Goossens van Eyndhove nr. 4