Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Kerkgenootschap "Gemeente van Zevende-dags-Baptisten"

Naam Kerkgenootschap "Gemeente van Zevende-dags-Baptisten"
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 28 augustus 1881
Koninklijk Besluit nr. 21
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De verkondiging van Gods Woord naar de Schriften des Ouden en Nieuwen Verbonds; het houden van Bijbellezingen, Bijbelbesprekingen, Catechisatien, enz.; het bedienen van den Heiligen Waterdoop, alsmede van het Heilig Avondmaal en de viering van den Zevenden dag der week als geheiligden rustdag, naar de aanwijzing der Heilige Schrift.

Staatscourant

09-11-1881

Goossens van Eyndhove nr. 1599