Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Gereformeerde Zondagschoolvereeniging "Jachin"

Naam Gereformeerde Zondagschoolvereeniging "Jachin"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 16 juni 1878
Koninklijk Besluit nr. 15
Oprichtingsdatum
Doelstelling

1. de bevordering van de oprichting en instandhouding van Zondagscholen, waar zij niet of niet voldoende aanwezig zijn; 2. bevordering van den bloei der reeds bestaande Zondagscholen en van samenwerking derzelve; 3. haren zedelijken invloed aan te wenden tot bevordering van het lager onderwijs op denzelfden grondslag; 4. het uitgeven van hulpmiddelen ten dienste van onderwijzers en leerlingen.

Staatscourant

13-08-1878, 27-01-1889

Goossens van Eyndhove nr. 288