Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van Behangersgezellen: "Onderling Eensgezind"

Naam Vereeniging van Behangersgezellen: "Onderling Eensgezind"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 19 november 1872
Koninklijk Besluit nr. 23
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Eendracht en verbroedering onder hare leden aan te kweeken en te onderhouden en tevens door alle gepaste en wettige middelen, zoowel hare zedelijke als stoffelijke welvaart te bevorderen.

Staatscourant

03-01-1873

Goossens van Eyndhove nr. 191