Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Timmerlieden- en Modelmakersvereeniging "Eensgezindheid"

Naam Timmerlieden- en Modelmakersvereeniging "Eensgezindheid"
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 27 april 1888
Koninklijk Besluit nr. 29
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Bevordering der zedelijke en stoffelijke welvaart der leden.

Staatscourant

29-06-1888

Goossens van Eyndhove nr. 1621