Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van Oud Onderofficieren

Naam Vereeniging van Oud Onderofficieren
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 8 november 1886
Koninklijk Besluit nr. 17
Oprichtingsdatum
Doelstelling

a. behartiging van de belangen harer leden in het maatschappelijk leven; b. het onderhouden en bevorderen van kameraadschappelijk verkeer en van de toewijding aan Vorst en Vaderland.

Staatscourant

28-01-1887

Goossens van Eyndhove nr. 466