Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Quellinus"

Naam Vereeniging "Quellinus"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 26 april 1879
Koninklijk Besluit nr. 15
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De bevordering van het kunstonderwijs o.a. door oprichting en instandhouding eener Teekenschool, waaraan eene practische Oefenschool verbonden is.

Staatscourant

15-06-1879, 20-08-1881, 28-02-1890, 17-07-1891

Goossens van Eyndhove nr. 307