Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsche vereeniging ter behartiging van de belangen van houders van bewijzen van aandeel in de Central Pacific Railroad Company

Naam Nederlandsche vereeniging ter behartiging van de belangen van houders van bewijzen van aandeel in de Central Pacific Railroad Company
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 5 januari 1898
Koninklijk Besluit nr. 9
Oprichtingsdatum 16 december 1897
Doelstelling

De belangen waar te nemen van de houders van bewijzen van aandeel in de Central Pacific Railroad Company, welke de behartiging van hunne rechten aan de vereeniging op de door haar vast te stellen voorwaarden en met hare toestemming zullen hebben opgedragen.

Staatscourant

13-01-1898