Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Armenzorg

Naam Armenzorg
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 7 januari 1898
Koninklijk Besluit nr. 25
Oprichtingsdatum 20 oktober 1897
Doelstelling

De armoede bestrijden, de samenwerking der verschillende openbare en bijzondere instellingen van liefdadigheid bevorderen en in het algemeen zooveel mogelijk de armenverzorging binnen de gemeente Dordrecht centraliseeren.

Staatscourant

20-01-1898