Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Onderlinge premieclub "de Concurrent"

Naam Onderlinge premieclub "de Concurrent"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 8 januari 1898
Koninklijk Besluit nr. 32
Oprichtingsdatum 06 juli 1896
Doelstelling

Om door het betalen eener wekelijksche contributie een fonds te vormen, ten einde aan diegenen eene extra toelage te kunnen aanbieden, welke door tijdige waarschuwing brandspuit no. 12 premie bezorgen en verder alles in het werk te stellen, wat den goeden geest onder geaffecteerden en adspiranten van genoemde brandspuit kan bevorderen.

Staatscourant

19-01-1898, 12-09-1903