Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Charloische mannen-zangvereeniging "Kunst na arbeid"

Naam Charloische mannen-zangvereeniging "Kunst na arbeid"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 6 januari 1898
Koninklijk Besluit nr. 4
Oprichtingsdatum 04 september 1897
Doelstelling

Door het beoefenen van den zang het kunstgevoel bij de werklieden op te wekken en zoodoende hunne zedelijke verheffing te bevorderen.

Staatscourant

21-01-1898