Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van machinisten "Amsterdam"

Naam Vereeniging van machinisten "Amsterdam"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 28 januari 1898
Koninklijk Besluit nr. 34
Oprichtingsdatum 01 maart 1897
Doelstelling

a. hare leden, in omstandigheden die zulks naar het oordeel der meerderheid wenschelijk maken, moreel, en (voor zoover de kas der vereeniging zulks toelaat) financieel te steunen; b. meerdere ontwikkeling onder hare leden omtrent vakkennis te verspreiden, door het houden van cursussen (lezingen), en het uitgeven of aanschaffen van geschriften betreffende de stoomwerktuigkunde.

Staatscourant

06/07-02-1898