Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Rederijkerskamer "Joost van den Vondel"

Naam Rederijkerskamer "Joost van den Vondel"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 3 april 1881
Koninklijk Besluit nr. 15
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Zijne leden door het houden van verhandelingen, kunstmatige voordrachten en het spreken bij improvisatie als anderszins, in de uiterlijke welsprekendheid te oefenen en hun door het houden van vergaderingen en het geven van Soirées en tooneeluitvoeringen nuttige uitspanningen te verschaffen.

Staatscourant

05-07-1881

Goossens van Eyndhove nr. 336