Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Christelijke Harmonievereeniging "Crescendo"

Naam Christelijke Harmonievereeniging "Crescendo"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 2 februari 1898
Koninklijk Besluit nr. 19
Oprichtingsdatum 01 augustus 1897
Doelstelling

Het beoefenen der muziek welke niet in strijd is met den naam en de beginselen der vereeniging.

Staatscourant

12-02-1898