Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Volharding"

Naam Vereeniging "Volharding"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 11 februari 1877
Koninklijk Besluit nr. 22
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Door gemeenschappelijke samenwerking een krachtig lichaam te vormen, ten einde daardoor den toestand der vakgenooten (Smedengezellen) op stoffelijk en maatschappelijk als op zedelijk gebied te verbeteren.

Staatscourant

17/18-06-1877

Goossens van Eyndhove nr. 268