Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Gereformeerde Kiesvereeniging, onder de zinspreuk "Strijd voor het Geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is"

Naam Gereformeerde Kiesvereeniging, onder de zinspreuk "Strijd voor het Geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is"
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 17 december 1886
Koninklijk Besluit nr. 30
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Bevordering van den bloei en opbouw der Ned. Gerf. Kerken; het stellen van candidaten voor gemachtigden van het kerkelijk kiescollegie te Haarlem.

Staatscourant

13-03-1887

Goossens van Eyndhove nr. 1615