Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsch Tooneelverbond

Naam Nederlandsch Tooneelverbond
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 16 maart 1871
Koninklijk Besluit nr. 7
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De verbetering van het tooneel in Noord- en Zuid-Nederland door: a. de oprichting en instandhouding van eene Tooneelschool te Amsterdam; b. de aanmoediging van verdienstelijke tooneelkunstenaars en tooneelkunstenaressen; c. het bevorderen van oorspronkelijke tooneellitteratuur; d. het uitgeven van een tijdschrift, gewijd aan de algemeene belangen van het Nederlandsch tooneel; e. het houden van voordrachten, bijeenkomsten en openbare vergaderingen en het doen geven van voorstellingen door personen, die tot de bestaande schouwburgen behooren of tot tooneelkunstenaars worden opgeleid; f. het oefenen van invloed op tooneeldirectiën, ten einde in gemeenten, waar geen tooneel is gevestigd, van tijd tot tijd voorstellingen te doen geven; g. de bevordering van een degelijke tooneelcritiek; h. de zaak van het Ned. tooneel in Noord en Zuid bij de Regeeringen voor te staan.

Staatscourant

07-04-1871, 08-01-1880, 09-02-1886, 04-01-1891, 23-11-1900

Goossens van Eyndhove nr. 161