Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot bevordering van zelfstandig Godsdienstig leven

Naam Vereeniging tot bevordering van zelfstandig Godsdienstig leven
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 11 april 1873
Koninklijk Besluit nr. 16
Oprichtingsdatum 06 mei 1872
Doelstelling

Den Godsdienst van Jezus in zijne oorspronkelijke eenvoudigheid meer algemeen te doen kennen en waardeeren, den lust tot het vrije onderzoek op te wekken en alzoo een zelfstandig Godsdienstig leven te bevorderen.

Staatscourant

02-07-1873, 18-06-1875, 31-01-1877, 18-08-1894, 12/13-01-1902

Goossens van Eyndhove nr. 199