Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Medemblik en Opperdoes

Naam Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Medemblik en Opperdoes
Plaats Medemblik en Opperdoes
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 29 mei 1870
Koninklijk Besluit nr. 12
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Werkzaam te zijn a. tot ondersteuning der hoofdvereeniging door geldelijke bijdragen; b. tot oprichting van één of meer bijzondere Christelijke scholen uitgaande van de beginselen der Vereeniging; c. tot opwekking van algemeene samenwerking omtrent al wat tot de plaatselijke en algemeene belangen van Gereformeerd schoolonderwijs behoort.

Staatscourant

30-06-1870

Goossens van Eyndhove nr. 2191, 2437