Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Weldadigheidsfonds op initiatief van den Opperrabbijn door diamantwerkers opgericht"

Naam Vereeniging "Weldadigheidsfonds op initiatief van den Opperrabbijn door diamantwerkers opgericht"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 15 december 1875
Koninklijk Besluit nr. 30
Oprichtingsdatum 01 juli 1875
Doelstelling

Behoeftigen die het waardig zijn en te Amsterdam woonachtig zijn, op eene kiesche en practische wijze stoffelijk te ondersteunen.

Staatscourant

16/17-01-1876, 16/17-09-1877, 05-07-1878, 18-11-1897, 19-11-1902

Goossens van Eyndhove nr. 249