Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van Minder Geƫmployeerden aan 's Rijkswerven, onder de zinspreuk: "Vriendschap zij ons doel"

Naam Vereeniging van Minder Geƫmployeerden aan 's Rijkswerven, onder de zinspreuk: "Vriendschap zij ons doel"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 18 januari 1887
Koninklijk Besluit nr. 14
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het met alle gepaste en gewettigde middelen behartigen en bevorderen der zoo stoffelijke als zedelijke belangen harer leden.

Staatscourant

29-03-1887, 14/15-02-1892, 02/03-11-1902

Goossens van Eyndhove nr. 477