Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging voor Ziekenverpleging

Naam Vereeniging voor Ziekenverpleging
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 20 augustus 1879
Koninklijk Besluit nr. 14
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De vorming en het verschaffen van ziekenverpleegsters zoomede het verstrekken van versterkend voedsel aan herstellende zieken van ieders Godsdienstige gezindte.

Staatscourant

10-09-1879, 20-11-1896

Goossens van Eyndhove nr. 1593