Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot uitbreiding en instandhouding van volksgaarkeukens opgerigt door de beide Amsterdamsche Departementen der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen in den jare 1870

Naam Vereeniging tot uitbreiding en instandhouding van volksgaarkeukens opgerigt door de beide Amsterdamsche Departementen der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen in den jare 1870
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 29 mei 1874
Koninklijk Besluit nr. 24
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Om binnen Amsterdam inrichtingen te openen en instand te houden waar, tegen den minst mogelijken prijs, gezond en krachtig voedsel verstrekt wordt.

Staatscourant

29-07-1874

Goossens van Eyndhove nr. 228