Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van technische ambtenaren werkzaam aan 's Rijks artillerie-inrichtingen

Naam Vereeniging van technische ambtenaren werkzaam aan 's Rijks artillerie-inrichtingen
Plaats Zaandam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 7 februari 1903
Koninklijk Besluit nr. 18
Oprichtingsdatum 01 oktober 1902
Doelstelling

De bevordering der stoffelijke en zedelijke belangen dier ambtenaren, met terzijdestelling van alle godsdienstige, politieke en andere, die belangen niet onmiddellijk rakende quaestiën.

Staatscourant

01/02-03-1903