Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Postduivenvereeniging "de Vrije Vlucht"

Naam Postduivenvereeniging "de Vrije Vlucht"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 7 februari 1903
Koninklijk Besluit nr. 18
Oprichtingsdatum 01 september 1902
Doelstelling

Het houden van postduiven te bevorderen door wedstrijden en tentoonstellingen uit te schrijven en daaraan deel te nemen; in tijd van oorlog hunne beste exemplaren ter beschikking te stellen van het Rijkspostduivenstation.

Staatscourant

01/02-03-1903