Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot stichting en instandhouding van eene school met den Bijbel te West-Terschelling

Naam Vereeniging tot stichting en instandhouding van eene school met den Bijbel te West-Terschelling
Plaats West-Terschelling
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 13 februari 1903
Koninklijk Besluit nr. 4
Oprichtingsdatum 26 januari 1903
Doelstelling

De stichting en instandhouding van eene school met den Bijbel te West-Terschelling, onder voorwaarde:

1. dat het hoofd der te stichten school bij zijne benoeming tot de Hervormde Kerk behoore, zonder hem daarbij de vermogelijke omstandigheden in de plaatselijke Hervormde Gemeente eene leer werd verkondigd, die met den grondslag der schoolvereeniging in strijd mocht zijn;

2. dat de eerstvolgende onderwijzer of onderwijzeres bij zijne of hare benoeming tot de Gereformeerde Kerk behoore, zonder ook hem of haar de verplichting op te leggen bij deze Kerk te blijven;

3. dat bij het benoemen van verdere onderwijzers of onderwijzeressen niet meer op de kerkelijke gezindte zal worden gelet.

Staatscourant

05-03-1903