Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeene Arbeidersvereeniging "Hoop op Geregtigheid"

Naam Algemeene Arbeidersvereeniging "Hoop op Geregtigheid"
Plaats Arnhem
Provincie Gelderland
Datum van erkenning 25 juni 1873
Koninklijk Besluit nr. 49
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Alles aangrijpen, wat tot heil van den werkman bevorderlijk kan zijn, als ook eendracht en verbroedering aan te kweeken en te bevorderen.

Staatscourant

23-08-1873, 18-08-1881

Goossens van Eyndhove nr. 673