Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

IJsvereeniging "Berkhout"

Naam IJsvereeniging "Berkhout"
Plaats Berkhout
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 20 februari 1903
Koninklijk Besluit nr. 56
Oprichtingsdatum 17 december 1902
Doelstelling

a. het maken en onderhouden van ijsbanen langs Berkhout en tot daar waar het bestuur noodig oordeelt;

b. het zooveel mogelijk afbakenen van gevaarlijke plaatsen;

c. het aanbrengen van posten, waar dit noodig blijkt te zijn;

d. het op geschikte plaatsen deponeeren van reddingsmiddelen ter redding van drenkelingen.

Staatscourant

20-03-1903