Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeene Nederlandsche bond van textielarbeiders

Naam Algemeene Nederlandsche bond van textielarbeiders
Plaats Enschede
Provincie Overijssel
Datum van erkenning 16 februari 1903
Koninklijk Besluit nr. 71
Oprichtingsdatum 22 september 1895
Doelstelling

Te komen tot eene krachtige organisatie van alle textielarbeiders, zoowel mannen als vrouwen, hen te ontwikkelen en de verbetering hunner maatschappelijke positie te bevorderen.

Staatscourant

20-03-1903