Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Volharding" tot heffing van statiegeld voor ledig fust

Naam Vereeniging "Volharding" tot heffing van statiegeld voor ledig fust
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 27 februari 1903
Koninklijk Besluit nr. 11
Oprichtingsdatum 20 november 1902
Doelstelling

1. om het ledig fust, zijnde alle voorwerpen waarin de koopwaren geleverd worden, weder aan den verkooper te doen terugkeeren;

2. om slechte betaling te voorkomen en aan wanbetalers geene goederen te leveren.

Staatscourant

26-03-1903